สังสรรค์เพื่อไม่ให้พวกเขาฟัง

สังสรรค์เพื่อไม่ให้พวกเขาฟัง

ซานตาบาร์บาร่ากล่าวแปลเอกสารอินโดนีเซียอารมณ์ของเราสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าแก่เราเกี่ยวกับโลกแต่เรามักสอนหรือสังสรรค์เพื่อไม่ให้พวกเขาฟัง เช่นเดียวกับที่เป็นอันตรายการปฏิบัติของการซ่อนหนึ่งอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังอื่นเขาพบว่าผู้ชายโดยเฉพาะมีแนวโน้มที่จะซ่อนความรู้สึกอับอายภายใต้ความโกรธการรุกรานและบ่อยครั้งมากเกินไปความรุนแรงหนึ่งจะไปเกี่ยวกับการสอนอารมณ์ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศทั่วทั้งเป็นตัวย่อสำหรับห้าเป้าหมายการรับรู้อารมณ์ในตัวเองและคนอื่น ๆเข้าใจสาเหตุแปลภาษาอินโดนีเซียและผลกระทบของอารมณ์การติดฉลากประสบการณ์ทางอารมณ์ด้วยคำศัพท์ที่ถูกต้องและหลากหลาย และการแสดงออกและควบคุมอารมณ์ด้วยวิธีการที่ส่งเสริมการเติบโตในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ที่จะมุ่งเน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแทนที่จะเป็นการหายตัวไปในความพยายามที่จะกำหนดมัน เมื่อเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของคุณถึงความเข้าใจในรูปทรงใจความสามารถช่วยตั้งชื่อแปลภาษาอินโดนีเซียให้เชื่องได้แม้ว่าความรู้สึกโกรธจะแตกต่างกันไปตามแต่ละคน แต่เธออธิบายว่ารูปแบบพื้นฐานที่โกรธก็เหมือนกัน เป็นความไม่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม รองรับความผิดหวังคือความคาดหวังที่ไม่ได้คาดหมายแปลเอกสารอินโดนีเซียชุดรูปแบบที่รองรับความไม่พอใจคือความรู้สึกที่ถูกบล็อกระหว่างทางเพื่อบรรลุเป้าหมายช่วยให้คนเห็นและเข้าใจและได้พบกับที่ซึ่งเธอเป็นอยู่บทเรียนของได้รับการถักทอในทุกชั้นเรียนและทุกวิชาตัวอย่างเช่นถ้าคำว่าอารมณ์ดีเป็นคำศัพท์ทางอารมณ์ภายใต้การสนทนาครูจะขอให้นักเรียนในชั้นเรียนประวัติศาสตร์อเมริกาเชื่อมโยงความสุขกับการเดินทางของการเรียนการสอนเกินกว่าชั้นเรียนเช่นกัน

Back to Top